De Roemenië - Nederland Kamer van Koophandel en Industrie werd opgericht in 2005, als Roemeense rechtspersoon, apolitiek en zonder winstgevend doel, door 3 medeoprichter. Haar voornaamste doel is de ontwikkeling van de economische en handelsactiviteiten tussen Roemenië en Nederland te vorderen als ook en samenwerking tussen beleggers uit beide landen, daarbij informaties en hulp te verlenen aan alle geïnteresseerden en vooral aan haar eigen leden.

De Kamer is als zodanig de enige erkend door de Roemeense autoriteiten. De ontwikkelde activiteiten gaan vooral met het oog op de bescherming van de belangen van de vennoten, de verbetering en uitbreiding van de informatieve diensten die aan de leden aangeboden worden, de bevordering van de Kamer en het groei van het aantal ingeschrevene maatschappijen, met het doel, de samenwerking tussen ondernemingen en economische eenheden uit Nederland en Roemenië uit te breiden.

De Roemenië - Nederland Kamer van Koophandel en Fabrieken is de plaats waar Nederlandse zakenmensen, die natuurlijk een bedrijf in Roemenië willen starten, geadviseerd worden in verbinding met alles wat noodzakelijk is om een zaak te starten, de wettelijke formaliteiten, belastingen, vergunningen of diploma’s, etc.

Natuurlijk kunnen Nederlandse zakenmensen geholpen worden die al een onderneming op het gebied van Roemenië hebben in de ontwikkeling van economische en handelsactiviteiten in Roemenië.

Webmedia Design